miercuri, 30 iunie 2010

O carte neobişnuită: « Treziţi-vă români! »

Se declară un mesager al Divinităţii, a cărui misiune este de a înştiinţa poporul român despre un plan ce aduce reformă atât la nivel material cât şi la nivel spiritual.

Dumitru Branc spune că a fost pregătit pentru această lucrare timp de câteva vieţi. Acum este Învăţător al Noii Energii, fiind însoţit în permanenţă de un alai de îngeri, care-l ajută în lucrările sale. Comunică uşor cu personalităţi istorice ale României şi, din mesajele pe care le primeşte, reiese faptul că noua istorie a României este pe cale să se scrie. Domnia sa afirmă că entităţile înalte ale acestei ţări au decis să se implice într-o lume în care prăpăstiile sunt tot mai mari, iar dorinţa de a domina a creat deopotrivă monştri şi victime. Din a doua categorie fac parte exact oamenii valoroşi, îngenuncheaţi sub o putere dictată de acest dumnezeu al zilelor noastre, banul: “Mă numesc Decebal, am fost ultimul rege iniţiat al dacilor...Am fost trădat( ...) dar niciodată nu am avut intenţia să-mi las poporul în mâinile şi batjocura duşmanului”. În mesajele sale din cartea lui Mitruţ, conducătorul dac spune că va ajuta la instaurarea adevărului, a onestităţii, a demnităţii şi a libertăţii, principii pe care le aplica în vremea în care conducea Dacia.Adevărul atrage după sine libertatea şi “ voia divină pentru voi, care sunteţi urmaşii poporului meu, este să deveniţi un exemplu demn de urmat pentru toate naţiunile lumii...” Iată ce spune Decebal prin mesagerul său : “De câtă mizerie şi de câtă umilinţă, trădare, sărăcie, şi manipulare mai aveţi nevoie ca să vă treziţi? Unde sunt valorile voastre? Unde sunt împlinirile voastre, unde sunteţi voi? Când veţi elimina din vieţile voastre nepăsarea, ignoranţa şi lipsa de responsabilitate?”

“Io Ştefan, Domnul Moldovei...”

Şi în toată această degradare, nici Ştefan cel Mare nu poate să tacă: “Io Ştefan, Domnul Moldovei, strig la voi acum: Ajunge!!! Tot ce se întâmplă cu voi acum este cu susul în jos, schimbările trebuie să fie radicale, nonvalorile trebuie să plece, iar valorile să-şi ia locul lor acolo unde se cuvine.Când am condus Moldova, adevărul era adevăr, onoarea era onoare, responsabilitatea era responsabilitate.Cei care conduceţi acum România , lăsaţi-i liberi pe români, nu-i mai asupriţi, nu-i mai terorizaţi, nu-i mai agresaţi! Pur şi simplu, plecaţi! Până când o să mai scoateţi prin universităţile voastre analfabeţi cu studii superioare?!...” Mesajele primite de Dumitru Branc de la domnitorul moldovean avertizează că Divinitatea va interveni şi îi va obliga pe cei care au abuzat de putere şi bani să restituie tot ce şi-au însuşit.Atât Decebal cât şi Ştefan reproşează celor ce au ţinut şi ţin cârma ţării că au condus-o spre dezastru, că prin atitudinea şi nepăsarea de care au dat dovadă, au transformat poporul român într-un “popor de slugi, care şi-au pierdut demnitatea, fiind umilii Europei şi nu numai”.Conducătorii spun că sărăcia, lipsurile şi condiţiile mizerabile de viaţă create de mai marii poporului au alungat pe români din casele lor . Că România a ajuns o ruină din toate punctele de vedere, în condiţiile în care totul este de vânzare începând cu funcţiile şi terminând cu conştiinţa. Pentru aceştia “Eu, Decebal, v-aş trimite fără un ban să lucraţi prin ţări străine ilegal, cu frica în spate, că veţi fi depistaţi , pedepsiţi şi aruncaţi în România, unde nu veţi avea decât şansa sărăciei, a dispreţului şi a disperării”.

Un plan de salvare şi un conducător spiritual

Dumitru Branc spune că prima etapă a reformei are un rol pregătitor şi se bazează strict pe informare.A doua etapă se referă la aplicarea propriu zisă a planului şi va fi făcută de oameni pregătiţi special de către entităţi din Astral. Ei sunt incoruptibili, nu trăiesc pentru interese proprii ori ambiţii personale. În plus, reforma morală va scoate la iveală un nou tip de conducător care se supune doar Divinităţii. Va fi o etapă dureroasă pentru cei cu conştiinţele pătate. De altfel, Divinitatea transmite că schimbarea, fără precedent în România, va fi un miracol .Aceasta presupune o intervenţie divină ce dăruieşte energia de sus, purtătoare de iubire necondiţionată.Aceasta va transforma România într-o gură de rai, iar popoarele din jur vor copia modelul de la noi. Prin urmare, după cum afirmă Învăţătorul, Divinitatea face ordine şi curăţenie morală în România instaurând Adevărul la el acasă : “Nimeni nu se poate abate de la această Voie Divină. Dorinţa cerului este de a aduce armonie între oameni, demnitate, onoare, abundenţă, responsabilitate,înţelepciune.Totuşi, cei care nu vor să accepte schimbarea, nu vor fi obligaţi să o facă.Dar mizeria , haosul, minciuna, chinul şi suferinţa îi vor determina să-şi dea singuri seama că schimbarea este benefică şi, într-un final, o vor accepta”.

“Adevărul vă va face liberi”

Învăţătorul spune că nu întâmplător a fost aleasă România pentru o asemenea lucrare. Nu degeaba românii vor fi eroii acestui plan incredibil. Şi planul acesta presupune o iminentă transformare a conştiinţei, prin scoaterea la iveală a adevărurilor până acum ascunse după ziduri de minciună.Încercarea de a lega acest popor la ochi, ca într-un joc real şi dureros de-a baba oarba, se va termina cu triumful celor năpăstuiţi. Mesajul sună ferm ca o dezlegare la Adevăr, ca o trâmbiţă ce anunţă eliberarea : “Treziţi-vă români! Vremea voastră a venit , acum Cerul vine pe pământ şi face Justiţie Divină.Pământul românesc şi poporul român au cerut ieşirea din haos, din mizerie, din trudă, din lipsuri. Acum şi aici se va împlini miracolul. Aceste schimbări vor avea loc indiferent de părerile unora. Treziţi-vă români! Vremea voastră a venit, să faceţi din ţara voastră o ţară în care totul străluceşte , aşa cum străluceşte astrul zilei.Treziţi-vă! Fiţi autentici, nu mai copiaţi pe nimeni, ca să nu riscaţi să ajungeţi voi înşivă nişte copii palide; fiţi suverani, având parte de o libertate totală; fiţi creatori şi fiţi mândri de voi şi de ţara voastră! Români, lepădaţi tot ce vă opreşte să vă trăiţi viaţa în adevăr, căci adevărul vă va face liberi...Voi, cei care conduceţi această ţară, asumaţi-vă responsabilitatea pentru tot ceea ce aţi făcut fraţilor voştri, cereţi-le scuze, rugaţi-i să vă ierte, să vă uite şi... plecaţi! Retrageţi-vă! Este cel mai demn lucru pe care puteţi să-l faceţi! Divinitatea face acest apel la voi, aţi crezut că voi sunteţi totul, că nu veţi răspunde niciodată pentru faptele voastre , acum v-a venit vremea.Cereţi iertare şi lăsaţi acest popor român liber pentru totdeauna!Atenţie!!! Ori cu acordul vostru , ori fără acordul vostru, conducători de ieri şi de azi, acest plan va funcţiona în România şi va fi exact aşa cum s-a scris şi cum se va mai scrie. Dacă nu faceţi ascultare de Voia Divină, este doar problema voastră, rolul acestor mesaje este acela de a vă înştiinţa despre ce va urma.Decizia însă vă aparţine”.

Vremea restituirilor

Dumitru Branc atrage atenţia în cartea sa că unii nu vor crede oferta cerului şi că vor lua aceste mesaje drept nişte plăsmuiri ştiinţifico-fantastice. El spune că vremea restituirilor a venit şi că demascarea celor răi se va face prin unii oameni de presă, capabili să primească mesaje de sus. Cum se va face restituirea?! Învăţătorul Noii Energii afirmă că Ştefan şi Decebal l-au înştiinţat despre deschiderea unor conturi în bancă, ce vor servi ca modalitate în care sumele necuvenite să fie restituite de persoanele necinstite. Pentru reuşita acestei măsuri, se face un apel general la conştiinţă. Altfel, din astral vor fi indicate numele şi fărădelegile comise .Prin urmare, dacă nu se vor supune, vor fi ajutaţi s-o facă, doar astfel adevărul va fi scos la lumină.”
Dumitru Branc a scris aceste mesaje în volumul “Treziţi-vă români” chiar dacă ştia că, poate, va fi considerat nebun. Oare acest mesager neobişnuit al zilelor noastre, se va asemăna cu profetul care strigă în pustie? Şi dacă da, cine va fi Irodul? Putem să credem că tot ce spune sunt aberaţii... Dar dacă nu sunt?!


Georgeta Istrate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu