luni, 30 decembrie 2019

Tinerii geniali ai României: Simona Matei


     Am citit de curând cartea  EUROSTUDII Vol. I. Incursiuni în vârstele Europei, apărută la Editura Universităţii din Bucureşti. Am fost plăcut impresionată. De aceea am hotărât să scriu câteva cuvinte despre fiecare lucrare şi să dau două-trei citate  care să ilustreze, pe scurt, tema abordată de fiecare  autor în parte.      Volumul este  alcătuit dintr-o serie de comunicări ştiinţifice susţinute la colocviile Eurostudii ale Facultăţii de Litere a Universităţii din Bucureşti. Coordonatorii  sunt Simona Drăgan şi Constantin Emil Bucur.

Autorul primului articol: Simona Matei
Universitatea din București
Tema:  URME ALE  ANTICHITĂŢII  ÎN ARTA MEDIEVALĂ : REPREZENTAREA FIGURILOR ŞI A SIMBOLURILOR MITICE  

  Lucrarea  Simonei Matei este cuprinsă între paginile 13-22 ale volumului. 


 Continuitatea artei clasice în Evul Mediu

     În lucrarea cuprinsă de volumul mai sus menţionat, Simona Matei  aduce în prim plan ideea continuității artei clasice în Evul Mediu. 
    Contrar aparenţelor, arta antică nu dispare complet din reprezentările creştine  în acea perioadă, ci este transformată în aşa fel încât să se potriveacă cerinţelor momentului. Autoarea scoate în evidenţă faptul că valorile clasice au fost adaptate și ajustate la viziunea unei lumi noi, chiar dacă arta clasică s-a menţinut  într-un mod ascuns sau clar perceptibil, ca o formă de supraviețuire a culturii antice. O reîntoarcere spectaculoasă a culturii antice avea să se producă în perioada renașterii...

Preluarea unor însuşiri ale unor personaje antice

    „Reprezentări ale lui Hercule în arta creştină timpurie se regăsesc deja , cu sensuri alegorice şi intenţii creştine, în catacombele romane. Alăturările descoperite în aceste locuri , în primele secole creştine , între scene biblice vetero-testamentare şi scene păgâne din mitologia greco-romană au fost explicate prin faptul că lui Hercule i se ataşa deja în acea perioadă un simbolism emergent ce avea să se impună tot mai mult în Evul Mediu , prin trimiteri la virtute şi forţă în faţa adversităţii (...) Aceeaşi evoluţie simbolică s-a produs şi în cazul reprezentării lui Orfeu , personaj care, într-o catacombă romană paleocreştină, este alăturat figurii lui David , ca reprezentări a doi muzicieni cu puteri magice cântând în sălbăticie . Apropierea nu este însă una între cultura veche ebraică şi cea antică greco-romană , ci există deja intenţia asimilării figurii lui Orfeu în cea a lui Isus Hristos, după prototipul Bunului Păstor , ale cărui cuvinte au fermecat omenirea” (EUROSTUDII Vol. I. Incursiuni în vârstele Europei ,pagina 15).

 Gestică şi vestimentaţie - detalii preluate din antichitate

„ Multe alte figuri și gesturi au fost împrumutate din mitologie, cum ar fi binecunoscutul gest al lamentării deznădăjduite a Sfântului Ioan din Plângerea lui Hristos de Giotto. Gestul preia un detaliu identic din expresia unui personaj în fața morții lui Meleagru, pe un sarcofag roman aflat astăzi la Muzeu Luvru din Paris”.
   „Vedem mai întâi braţele personajului aproape împins în spate, într-o răbufnire a sentimentelor de durere, aplecat peste patul de moarte a eroului antic. Giotto împrumută gestul, precum și profilul chipului, tradând o vizibilă suferință față de persoana pierdută, și i le atribuie Sfântului Ioan în cunoscuta scenă din fresca padovană”  (EUROSTUDII Vol. I. Incursiuni în vârstele Europei ,pagina 16)


    „Pe de altă parte, veșmintele zeilor și ale personajelor mitologice sunt adaptate adesea în arta Evului Mediu pentru a se potrivi cu moda epocii. Acest lucru este valabil atât pentru Occidentul medieval, cât și pentru  Bizanț. De exemplu, într-o miniatură dintr-un codice de secol XI de la Biblioteca Patriarhiei Ortodoxe Grecești de la Ierusalim (Codex Taphou 14), dedicat unor comentarii la omiliile lui Grigore din Nazianz, este zugrăvită scena nașterii lui Dionisos, în care apare Zeus reprezentat ca împărat bizantin, purtând pe cap o coroană caracteristică perioadei Evului Mediu central și purtând o tunică brodată cu aur în loc hlamidei clasice. Reprezentarea îl înfățișează pe Zeus în vreme ce îl scoate pe Dionisos din pântecele lui Semele și apoi îl coase în coapsa lui, dându-i el însuși naștere mai târziu, iar scena are inclusiv un fundal bizantin, cu ele de arhitectură și mobilier specifice” (EUROSTUDII Vol. I. Incursiuni în vârstele Europei, pagina 17)

În concluzie...

    Arta antică  poate fi identificată indubitabil în  operele de artă aparţinând  vârstei de mijloc, în special de către persoanele avizate. Ca să demonstreze aceasta, Simona Matei  analizează în amănunt studiul lui Erwin Panofsky „Renaştere şi renaşteri în arta occidentală”(1960), iar  pentru o   argumentare solidă, autoarea  se leagă, în principal,  de teoriile lui Aby Warburg despre supravieţuirea şi continuitatea formelor şi a motivelor antichităţii artistice de-a lungul epocilor, folosindu-se de opere de artă ale Evului Mediu.     Aşadar, în estul Europei, arta bizantină nu renunță total la vechile reprezentări antice, ci le adaugă  semnificațiilor specifice  creștinismului. În vestul Europei, în absența formelor artistice clasice, gândirea artistică îmbracă  conținuturile clasice în veşminte complet diferite. 

      Din fericire pentru patrimoniul omenirii, această bogăţie de cultură a supravieţuit  în Evul Mediu, chiar dacă a fost adaptată, transformată, ajustată...

Georgeta Istrate

duminică, 1 decembrie 2019

România, la mulți ani!


    La mulți ani, țară frumoasă! La mulți ani români, oriunde v-ați afla!
       Să ne fie din ce în ce mai bine, să fim sănătoși, optimiști, iubitori, să avem parte numai de lucruri bune!

    Creatorul ne-a ivit  în acest colț de rai numit România.

      Între noi și pământul acesta există o chimie, o legătură profundă, ca o poveste de iubire țesută pe o pânză nemuritoare, grație energiei divine care o însuflețește.

 Trăim pe un pământ binecuvântat.

Iubirea, în toate formele, să fie lumina și bogăția fiecărui român!

La mulți ani fericiți, români!
  
    LA MULȚI ANI, ROMÂNIA!

 https://www.youtube.com/watch?v=n1FMLFAJSw8

marți, 26 noiembrie 2019

Julien Prévieux scrisoarea numărul 20        

   "Scrisorile trimise de Prévieux diverșilor angajatori care oferă poziții prin anunțuri de presă, și răspunsurile, mai mult sau mai puțin atente, ale acestora, compun o reflecție complexă și plină de umor despre muncă și valoare socială.
   De-motivarea afectată de artist este ocazia de a folosi în răspăr locurile comune și retorica scrisorii convenționale de motivație, dar și de a inventa, într-un experiment literar extins, zeci de voci care își enunță, din varii motive, indisponibilitatea de a se integra unui trai productiv din punct de vedere economic, reticența și izolarea ".
 (Catalog Expoziția Specii de spații, pagina 76).Georgeta Istrate

Julien Prévieux, scrisoarea numărul 19

 

   "Scrisorile trimise de Prévieux diverșilor angajatori care oferă poziții prin anunțuri de presă, și răspunsurile, mai mult sau mai puțin atente, ale acestora, compun o reflecție complexă și plină de umor despre muncă și valoare socială.
   De-motivarea afectată de artist este ocazia de a folosi în răspăr locurile comune și retorica scrisorii convenționale de motivație, dar și de a inventa, într-un experiment literar extins, zeci de voci care își enunță, din varii motive, indisponibilitatea de a se integra unui trai productiv din punct de vedere economic, reticența și izolarea ".
 (Catalog Expoziția Specii de spații, pagina 76).
Un Agent Administrativ Contabil și Controlor la Serviciul financiar

Normă întreagă. Contract pe perioadă nedeterminată cu o perioadă de probă de șase luni.

 Misiuni

* înregistrarea facturilor și procesarea mementourilor ;
* monitorizarea inventarului și a înregistrărilor contabile de transfer (cheltuieli de studiu);
* elaborarea tabloului de bord ;
* urmărirea acțiunilor de urmărire penală și gestionarea suspendărilor.

Misiuni de control

* controlul contabilității Serviciului Tehnic :verificarea conformității documentelor justificative care se anexează plăților, supravegherea respectării procedurii.

Competențe și calități necesare
* organizare, rigoare;
* disponibilitate ;
*cunoaşterea instrumentelor informatice WORD - EXCEL ;
* aptitudine și gust pentru cifre ;
* cunoștințele de contabilitate reprezintă un plus.

Profil

* școală post - liceală sau facultate cu studii de Administrație - Gestiune.


Stimată Doamnă Primar,


" Vă scriu ca urmare a anunțului apărut în ziarul "Piața Muncii". De teamă că aș putea câștiga din întâmplare un post în primăria dvs., îmi permit să vă semnalez că nu voi putea lucra pentru dvs. în următorii ani. Sunt foarte ocupat în momentul de față și nu am mult timp pentru pasiuni culturale de tipul " agent administrativ contabil și controlor la serviciul financiar". Cu angoasa că aș putea fi fericitul câștigător care nu poate profita de premiu, vă solicit să mă ștergeți de pe listele loteriei dumneavoastră. Aș fi vrut să vă previn mai din timp, dar credeam că sunt prea ghinionist pentru a câștiga orice, până când m-a anunțat horoscopul că sunt la un nivel de șanse rar întâlnite în istoria semnelor astrologice. Sper că scrisoarea mea nu va ajunge prea târziu și că vom rămâne în termeni buni chiar dacă refuz, de această dată, generozitatea dumneavoastră. Rămâne pe altă dată.

În așteptarea răspunsului dumneavoastră, cu stimă,

Julien PrévieuxStimate domn,

" Doamna Primar confirmă primirea scrisorii dvs. și m-a însărcinat să vă precizez că vă păstrăm datele pentru cazul în care va fi nevoie sau pentru orice solicitare din partea Agenției Naționale pentru Ocupare.

Cu stimă,
Pentru Primar, prin delegare,
Directorul General de Servicii,
Eric  MESSAC


Julien Prévieux, scrisoarea numărul 18

   
   "Scrisorile trimise de Prévieux diverșilor angajatori care oferă poziții prin anunțuri de presă, și răspunsurile, mai mult sau mai puțin atente, ale acestora, compun o reflecție complexă și plină de umor despre muncă și valoare socială.
   De-motivarea afectată de artist este ocazia de a folosi în răspăr locurile comune și retorica scrisorii convenționale de motivație, dar și de a inventa, într-un experiment literar extins, zeci de voci care își enunță, din varii motive, indisponibilitatea de a se integra unui trai productiv din punct de vedere economic, reticența și izolarea ".
 (Catalog Expoziția Specii de spații, pagina 76).

Dimensiunea Cetelem

Tânăr absolvent de școală sau facultate?

Cetelem, lider european al creditului de consum, filială a grupului BNP - Paribas,  recrutează!

Intrați în una din echipele noastre din Paris sau din țară pentru o primă poziție axată pe vânzarea produselor noastre către clienți persoane fizice. Sens comercial, reactivitate și dorința de a munci în echipă sunt atuurile dumneavoastră majore. Noi vom ști să vă oferim trainingul care să răspundă nevoilor dumneavoastră și dorinței de a evolua.Stimată doamnă, stimate domn,

Vă scriu ca urmare a anunțului apărut în ziarul "Piața Muncii". Ieri am pus punct unui text unic, în care vă expuneam, de manieră exhaustivă toate abilitățile mele. Era o scrisoare de intenție exemplară: plină de fapte viu reliefate, descria într-un stil contemporan și dinamic avantajul unui parteneriat între compania dumneavoastră și mine însumi, enumerând strălucitele etape ale unei colaborări cu siguranță glorioase. Pentru ca totul să fie perfect, introdusesem și câteva amintiri captivante ale experiențelor din trecut. Într-adevăr, nu lipsea nimic, aveam toate calitățile solicitate, nu doar pentru postul propus, dar și pentru alte posturi mai prestigioase. Dar, azi dimineață, dorind să pun scrisoarea în plic, mi-am dat seama că nu mai era. Dispărută, aruncată sau subtilizată de un concurent rău intenționat?
   Cu intestinele literalmente perforate de teamă, am întors pe dos modestul meu apartament... fără succes. Dauna este considerabilă pentru că nu mai am forța de a începe din nou această muncă fastidioasă care m-a acaparat timp de optsprezece zile și șaptesprezece nopți. Mă văd, așadar, să refuz acest post (poate veți primi scrisoarea mea semnată de un altul...). Îmi veți scuza cu siguranță absența CV - ului, dispărut la rândul său!

În așteptarea răspunsului dumneavoastră, vă rog să primiți, Doamnă, Domnule, asigurarea înaltei mele considerații.

Julien Prévieux