miercuri, 27 iunie 2012

Nicu Ghergu, un profesionist în ale terapiei

                                                        Terapeutul Nicu Ghergu


         Mulţi m-au întrebat de ce am scris atât de multe  articole despre terapeutul Nicu Ghergu.  Răspunsul este simplu. Întotdeauna are ceva nou şi eficient de oferit. Acest om, cu optimismul său molipsitor,  are capacitatea de a transforma tristeţea în bucurie, iar obişnuitul în extraordinar. Şi mai are ceva: priceperea mâinilor!  După ce  mi-a facut prima sedinta de masaj, am stiut că, de câte ori voi avea probleme de sănătate, la el voi apela. Şi nu sunt singura. Deunăzi, mă aflam în holul clinicii sale,  când  un pacient, care venise pentru prima dată la terapie, după o oră petrecută pe patul de masaj, i-a spus: „dom’le, eu nu mai plec de-aici. Mai faceţi-mi o şedinţă!” După afirmaţia proaspătului său pacient, am citit pe chipul terapeutului o bucurie de nedescris. Mi-am dat seama că aceasta este cea mai frumoasă răsplată a unui om care munceşte până la epuizare. Un profesionist în ale terapiei  care nu doarme nopţile, gândindu-se cum să ajute mai bine oamenii. Pentru asta  continuă să se instruiască, să se pună la curent cu ultimele noutăţi în terapiile pe care le practică sau chiar să urmeze cursurile unei terapii noi. De regulă, nu face doar un tip de masaj ci, după ce identifică blocajele, stabileşte o schemă de tratament pentru fiecare pacient în parte, în care include şi alimentaţia care ar putea ajuta la eliminarea toxinelor, deci  la grăbirea procesului de vindecare.  
     Altă dată, l-am auzit vorbind cu un pacient care venise la cabinet să se programeze. Omul era sceptic, nu ştia ce vrea, dar privindu-l puteai să ghiceşti că se află în căutarea celui mai priceput terapeut. În clipele acelea am fost martoră la un act de modestie,  pe care îl găseşti doar la oamenii speciali. Aşadar, după ce l-a întrebat ce probleme are, Nicu Ghergu i-a  stabilit tipul de masaj care l-ar ajuta.  Apoi, surprinzător,  nu l-a invitat pe patul de masaj, ci i-a întins o carte de vizită: „ domnule, când vă hotărâţi, sunaţi-mă! Am să vă fac o şedinţă de reflexoterapie, care ar trebui să elimine din start jumătate din problemele pe care le aveţi. În funcţie de cum  vă veţi simţi, puteţi alege dacă veţi continua sau nu”. 
    Terapiile pe care le practică sunt: reflexoterapie, masaj terapeutic, masaj anticelulitic, masaj gravide, masaj postnatal, masaj japonez roll-out, masaj terapeutic cu ventuze, masaj antidepresie, testare a sănătăţii.
     Vă  invit sa probaţi singuri cele spuse de mine, să-l cunoaşteţi pe Nicu Ghergu, să vedeţi cum lucrează, să-i urmăriţi mişcările, să simţiţi efectele, apoi să-mi spuneţi dacă am dreptate sau nu.
   Îl puteţi contacta pe Nicu Ghergu la tel: 0723.132.876 sau 0766.671.103. E-mail: nicughergu@yahoo.ro; www.tratamentenaturiste.ro


Georgeta Istrate

Diferențe între religiile creștine (ultima parte)

Baptiştii

    Numele grupării vine de la învăţătura lor despre botez (bapto-a afunda) pe care însă nu-l consideră curăţitor de păcate. Acesta  trebuie aplicat doar adulţilor.Sunt urmaşi ai anabaptiştilor lui Thomas Münzer din Germania anilor 1533.Întemeietorul baptismului este englezul John Smith iar cultul constă în rugăciuni, cântece religioase şi predici.Se practică Cina Domnului constând din pâine şi vin, însă majoritatea învăţăturilor sunt de origine protestantă.Adică nu recunosc sfânta tradiţie, nu cinstesc icoanele, crucea, moaştele... Specificul cultului baptist  este acela că  ei cred în libertatea sufletului ,adică toţi credincioşii pot să fie preoţi capabili să-şi asume responsabilitatea în faţa Lui Dumnezeu  fără vreun intermediar şi pot interpreta şi aplica Biblia după călăuzirea personală dată direct de Duhul Sfânt. Biserica se află sub directa autoritate a Lui Iisus Hristos care trebuie separată de stat.Respectă doar 3 sărbători: Crăciunul, Paştele şi Pogorârea Duhului Sfânt (Rusaliile).

Pocăiţii sau nazarinenii

    Ideea centrală a lor este că pocăinţa este temeiul mântuirii, iar numele îşi are explicaţia în faptul că Îl urmează pe Iisus Nazarineanul nu numai în vorbe, ci şi în fapte.Întemeietorul este pastorul calvin Samuel Fröhlich, născut în 1803 în Elveţia.În cultul lor nu se admite jurământul , ci doar făgăduinţa; după botez se interzice păcătuirea; nu găsesc rostul educaţiei în şcoli; nu există predicatori aleşi ci se consideră că fiecare om iluminat de Duhul Sfânt poate să predice.

O sabie cu două tăişuri

  În lume sunt mii de grupări despărţite de creştinismul primar, fiecare cu doctrină proprie. Este bine, ,este rău ? Pentru un om care caută adevărata biserică poate fi descurajant . Starea aceasta este o sabie cu două tăişuri.Exasperat de atâtea căutări, omul s-ar putea să se declare ateu, scăpând astfel de orice frământare, sau poate să înfiinţeze o altă religie compatibilă sufletului său.Au mai făcut-o şi alţii... Ambele variante sunt greşite.Oricum, această problemă se cere rezolvată cât mai repede, pentru că omul nu poate trăi fără Dumnezeu.

      Georgeta Istrate

Diferențe între religiile creștine (partea a III-a)

Martorii lui Iehova

     Iehova este unul din numele atribuite Lui Dumnezeu,revelat lui Moise în Exod. Iehoviştii se consideră unicii  deţinători ai adevărului în lume, iar ideea de bază pe care se clădeşte religia lor este întemeierea împărăţiei de 1000 de ani guvernată de cei 144.000 menţionaţi în cartea Apocalipsei. Iniţiatorul mişcării  este Charles Taze Russel , născut la Pittsburg în 1852. Religia calvinistă în care fusese educat îi provoacă mai multe întrebări  aşa că începe să caute propriile răspunsuri în Biblie. Derutat de mulţimea religiilor şi neştiind care este cea adevărată, abandonează pentru un timp studiul. Revine în temă după ascultarea unei predici adventiste rostită de Jonas Wendell care spune auditoriului că Iadul nu există…Îi vine ideea de a  pune bazele unei noi grupări care exclude învăţătura apostolilor sau importanţa martirilor.Ajuns pastor şi înzestrat cu un talent oratoric genial, Russel ţine mii de predici publicate în ziarele vremii.Scrie numeroase cărţi şi broşuri şi fondează ziarul “Turnul de veghere” care apare şi astăzi.Învăţătura lui principală constă în avertismentul că sfârşitul lumii este aproape, iar printre cei sortiţi nimicirii se află chiar clerul catolic în frunte cu Papa.Iehoviştii nu cred  în nemurirea sufletului, purgatoriu sau iad.Crucea este eliminată, la fel şi cultul sfinţilor.Conducerea grupării este considerată infailibilă, adică nu poate greşi în decizii.Din rândurile Martorilor lui Iehova s-a desprins şi gruparea “Prietenii omului” fondată de Alexandre Freztag(1870-1947) a cărui misiune declarată este de a instaura paradisul pământesc.Datorită intensei activităţi misionare, numărul adepţilor creşte de la an la an ajungând la aproximativ 5 milioane în întreaga lume.

Adventiştii de ziua a şaptea

     Îşi iau numele de la cuvântul latinesc adventus-venire deoarece preocuparea principală a lor este stabilirea datei exacte a revenirii Domnului Iisus Hristos care va întemeia  împreună cu cei drepţi împărăţia celor o mie de ani pe pământ. Iniţiatorul grupării este fermierul William Miller, născut în 1782, care se trage dintr-o familie baptistă.Războiul anglo-american (1812-1816) îi îndreaptă gândurile spre studiul Bibliei.Aşa se naşte o nouă grupare religioasă numită adventistă.Miller proclamă ziua de sâmbătă ca zi de sărbătoare închinată Domnului  şi adoptă  reguli din Vechiul Testament referitoare la mâncărurile curate şi necurate.De asemenea, botezul se face doar atunci când poţi  decide singur. Doctrina mişcării este aproape identică cu cea a bisericilor reformate, bazându-se strict pe principiile biblice.În cadrul cultului nu se cinstesc icoane, moaşte, etc. şi nici nu se  face semnul crucii. Credinţa lui Miller este continuată de Ellen White, născută la 26 noiembrie 1827, catalogată drept  un profet de valoare  ale cărei descoperiri sunt considerate  de sorginte divină.Numeroasele ei cărţi au fost  traduse în peste 100 de limbi ale lumii.

 Biserica Lui Iisus Cristos a sfinţilor ultimelor zile- mormonii

    La baza întemeierii bisericii stă viziunea lui Joseph Smith, un tânăr metodist de numai 18 ani care, derutat de atâtea religii, vrea să ştie care este adevărată.El povesteşte că, în timp ce se afla în rugăciune, o lumină i-a apărut în cameră apoi o persoană nepământeană, îmbrăcată în alb strălucitor, l-a strigat pe nume. Persoana i-a spus că este un mesager al cerului şi că poartă numele de Moroni.Acesta i-a dezvăluit ascunzătoarea unei cărţi, scrisă pe plăci de aur, cu  valoare de evanghelie şi cele două pietre: urim şi tumim, folosite de preoţi în comunicarea cu Dumnezeu.În septembrie  1827, documentul a fost scos la lumină şi astăzi se numeşte “Cartea lui Mormon.”  Botezul se face după un ritual specific, prin scufundare şi este ceremoniat de câţiva credincioşi care au şi calitatea de preoţi.Înainte de botez , aspirantul se spovedeşte.Împărtăşania se face la fiecare adunare  cu apă şi pâine. În cadrul adunărilor se citeşte din Biblie sau Cartea lui Mormon , iar predica este ţinută de câte un credincios rânduit să susţină o temă. În prezent, mormonii au peste 8 milioane de adepţi.

Penticostalii

     Cultul apre la începutul secolului XX în ţările anglo-saxone şi face parte din categoria protestantă.Iniţiatorul ei este predicatorul baptist Carol Parham, care a afirmat că la 13 ianuarie 1911 Duhul Sfânt s-ar fi pogorât asupra a 13 persoane.Punctul central al învăţăturii lor este botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc ce face posibilă vorbirea în limbi. Învăţăturile lor cuprind cei o mie de ani pace ; botezul cu apă, dar şi cel cu cu Duhul Sfânt; rugăciune şi post fără de care darul duhului nu se primeşte; cel care botează trebuie să aibă deja darul vorbirii în limbi; slujbele se ţin doar de către predicatori, prooroci şi prezbiteri aleşi de biserică şi sfinţiţi ca preoţi prin punerea mâinilor; Sfântul Duh purcede şi de la Fiul; păcătoşii eliminaţi din adunare nu mai pot fi reprimiţi ,etc.


Georgeta Istrate

Diferențe între religiile creștine (partea a II-a)

 Reformă în Germania-lutheranii

      Martin Luther este cunoscut în istorie ca iniţiatorul  protestantismului.Trăind într-un timp marcat de războaie şi violenţe în exterior dar şi de nelinişti personale în interior, caută o explicaţie în Dumnezeul Bibliei şi ajunge la concluzia că omul nu se poate mântui prin fapte, ci prin credinţa care atrage după sine meritele Lui Hristos. Teoriile pe care le emite revoluţionează  lumea creştină.El elimină cultul sfinţilor şi cel al Maicii Domnului care, după părerea sa, nu pot contribui cu nimic la mântuire. Sacramentele  i se par inutile, însă păstrează 3 dintre ele : botezul,pocăinţa şi euharistia cărora le dă o interpretare proprie. Pretenţiile de dominaţie absolută şi universală a Bisericii Catolice , corupţia clerului şi mai ales vânzarea indulgenţelor( iertarea totală sau parţială a păcatelor în schimbul plăţii)  iniţiate de Papa Leon al X-lea, îl determină pe Luther să refuze  recunoaşterea ierarhiei bisericii. Consideră că  adevărata biserică este nevăzută şi este alcătuită din credincioşi care se conduc strict după Sfânta Scriptură.Prin urmare, în 31 octombrie 1517 lipeşte pe uşa bisericii din Wittenberg  95 de teze în care stabileşte iertarea gratuită a păcatelor.Tezele care sunt copiate de  studenţi, tipărite în latină şi germană, înseamnă o declaraţie publică a ruperii doctrinare de Biserica Catolică. În 1520, Papa îi condamnă tezele şi îl ameninţă cu excomunicarea dacă nu le retractează. Drept răspuns, Luther arde  bula de excomunicare , Dreptul canonic şi lucrarea Sfântului Toma de Aquino – Summa theologica.Apoi refuză  să se justifice şi se retrage ascunzându-se  în castelul lui Frederic de Saxonia din Wartburg, lăsând lumea să creadă că a murit. Ideile sale despre libertatea evanghelică au stat la baza răscoalelor ţărăneşti din vremea aceea. Moare la Eisleben în 1546, sărac şi dezamăgit că reforma morală pe care o iniţiase nu-şi atinsese scopul.

Franţa:reformaţii sau calviniştii

  Iniţiatorul religiei calviniste  este un teolog şi avocat pe nume Jean Calvin, născut în Elveţia la 1509. El adoptă principiile reformei lui Luther pe care începe să le propage la Paris. Atitudinea sa naşte opoziţii şi în cele din urmă este nevoit să părăsească Franţa.Se stabileşte la Geneva unde este numit profesor de teologie.Pune bazele unei noi religii ce refuză, în numele libertăţii, ascultarea de papă şi îşi iniţiază propriile principii. Interzice luxul, dansul, teatrul sau jocurile de noroc.În ceea ce priveşte sacramentele acceptă  spovada, iar în euharistie tăgăduieşte prezenţa reală a Lui Iisus Hristos. Teoria principală a religiei sale este că mântuirea sau osânda veşnică a oamenilor este predestinată de Dumnezeu şi că omul nu-şi poate schimba soarta prin liberul arbitru.Mai mult, în concepţia sa, omul este atât de pervertit din cauza păcatului strămoşesc încât faptele bune sunt considerate tot rele.

Reforma engleză-anglicanii

   Supărat că Papa nu vrea să accepte anularea căsătoriei cu soţia sa, Ecaterina de Aragon, regele Angliei, Henric al Vlll-lea, îi neagă acestuia autoritatea şi se proclamă Capul Suprem al Bisericii. În anul 1534 emite decretul de separare a Angliei de Biserica Catolică, Biserica Engleză intrând sub autoritatea regelui.Prin urmare, averile bisericeşti sunt confiscate, iar cei care nu vor să accepte  despărţirea sunt condamnaţi la moarte.Sângerosul rege  a ucis 20 de episcopi, aproape 500 de preoţi, un număr impresionant de laici şi a spânzurat două dintre concubine.Totuşi , în timpul vieţii sale nu a introdus erezii şi nu a intervenit în probleme de principii şi de dogmă.Urmaşul său, Eduard al Vl-lea, introduce calvinismul a cărui influenţă pătrunsese deja în Scoţia ,însă mai târziu regina Maria Tudor restabileşte catolicismul în Anglia.Elisabeta l ruinează tot ce restabilise predecesoarea sa.Reintroduce în Biserica Anglicană calvinismul la care adaugă elemente lutherane, interzicând cu desăvârşire cultul catolic.Cruda regină ucide 200 de catolici  dar şi pe Maria Stuart, regina Scoţiei care îi ceruse adăpost.
    De-a lungul timpului au fost reintroduse o serie de învăţături catolice cum ar fi: rozariul, veşmintele liturgice etc. De la Martin Luther încoace biserica protestantă numără sute de formaţiuni religioase în întreaga lume.Numai în Africa sunt peste 1500...


Georgeta Istrate

Diferențe între religiile creștine (partea I)

    Creştinismul  este religia care se bazează pe credinţa în persoana şi învăţăturile Lui Hristos. El este Mântuitorul care a dat lumii  şansa reintrării în Rai.Omul trebuie să facă două lucruri: să accepte jertfa şi să păzească poruncile care sunt proiectarea trăirii divine  în planul omenesc.


  Venirea Lui Iisus pe pământ, minunile, moartea şi învierea  aveau să provoace cea mai extinsă revoluţie spirituală, socială şi culturală din toate timpurile.Însăşi  existenţa i-a  fost, de-a lungul timpului, subiect de dispută între erudiţii şi teologii diverselor epoci, dar toate acestea nu au reuşit decât să-i focalizeze personalitatea punându-i  calităţile în evidenţă. Dacă luăm în considerare dovezile palpabile şi mărturiile despre El, din punct de vedere omenesc, este o fiinţă extraordinară. Dacă suntem dispuşi să acceptăm, evident prin credinţă, că El este însuşi Dumnezeul care oferă gratuit o viaţă fără de moarte într-o lume superioară ale cărei legi se bazează pe dragoste, situaţia trece dincolo de extraordinar, într-o dimensiune greu de imaginat pentru om.

Enigma aflată dincolo de existenţa umană

       Prin urmare, niciun efort nu este prea mare, nici  prea greu dacă implică un astfel de “premiu”. Cu toate acestea, omul o ia mereu pe drumuri ocolitoare îngreunându-şi singur sosirea la destinaţie.Pentru că, am uitat să spun, Dumnezeu deschide poarta mântuirii dar nu obligă pe nimeni să intre. Cu toate că învăţăturile Lui atât de limpezi şi de necontestat sunt la îndemâna oricui în Sfintele Scripturi, orbecăim într-un întuneric pe care singuri l-am creat. Diversele nemulţumiri au produs scindări la nivelul bisericii primare apoi disensiunile continue au dus la o diversitate de religii , culmea , bazate toate pe creştinism . Şi pentru că am vorbit într-un număr trecut despre diferenţele dintre bisericile  ortodoxă şi catolică, astăzi vom încerca să punctăm câteva caracteristici din celelalte culte, născute din încercarea rezolvării enigmei aflate dincolo de existenţa umană.Cauza principală a apariţiei altor denominaţiuni vine din neacceptarea unor practici prezente în bisericile creştine principale,acuzate că au adoptat  tradiţii sau reguli sufocante, « fără suport » în textele biblice.


Georgeta Istrate

Bowtech, o terapie care trezeşte medicul interior                                                                       Carmen Sopon

   Am avut senzaţia că este bucuria întruchipată. Timp de trei ore am ascultat-o, vrăjită de terapia pe care mi-o descria, dar şi de dulceaţa glasului care avea efecte liniştitoare asupra mea: “Opreşte-mă”, îmi spune, “ că eu pot să vorbesc despre asta două zile şi două nopţi …”

   Se numeşte Carmen Sopon şi într-adevăr poate să vorbească despre terapia Bowtech la nesfârşit. Lângă ea nu te poţi plictisi. Fiecare cuvânt este încărcat cu emoţie şi bunătate, iar tonul este unul entuziasmant. Starea pe care ţi-o induce, fie că-ţi vorbeşte, fie că te tratează, este optimismul. Şi apoi… este imposibil ca subiectul să nu te intereseze: o terapie a terapiilor, o metodă simplă şi deosebit de eficientă, pentru că tehnica Bowtech are abilitatea  de a trezi doctorul interior al individului. Odată pus la treabă, acesta repară tot ce găseşte în neregulă în organism . Şi cine poate  să vindece mai bine trupul şi sufletul  decât acel doctor care ştie ritmul  specific de vindecare al fiecăruia  în parte?  Se pare că suntem dotaţi cu un mecanism de autovindecare însă, din cauza mediului nesănătos de viaţă, el nu mai funcţionează la parametrii normali: “Asta nu înseamnă că nu suntem capabili să reactivăm toate aceste mecanisme!”completează tânăra terapeută.

Aşa a început…

   Este adevărat că încă din copilărie nu putea să ia medicamente. Ajunsese chiar să fie alergică la antialergice, din această cauză a trebuit să se trateze cu leacuri .De meserie economist, avea propria firmă. Ar fi trebuit să se simtă împlinită, dar în suflet îi ardea un foc care o tot împingea spre găsirea menirii. Simţea că de fapt rolul ei în această viaţă este să-i ajute  pe cei din jur. Intrase încet, încet pe tărâmul bioenergiei, bioterapiei...o provoca teribil fluxul energetic pe care trebuia să-l şi vadă, nu numai să-l simtă: “Dacă nu văd sau nu pun degetul, poţi să-mi spui câte în lună şi în stele...” Nu a practicat niciuna din aceste terapii deşi erau aproape de căutările ei. Simţea totuşi că există ceva care ar trebui să se lege de vibraţia ei... “Sunt sigură că destinul unui om se precipită câteodată în anumite momente în aşa fel încât, pe parcurs, acel individ va experimenta ceea ce i se aşterne, ce-i este destinat să facă”. Şi iată că destinul ei se precipită în 2002, în timp ce butonează telecomanda televizorului... Un reportaj realizat în Anglia prezenta o terapie incredibilă numită Bowtech. În material, un bărbat aflat de ceva vreme într-un scaun cu rotile din cauza unui atac cerebral, fusese vindecat ; un mecanic auto cu umărul înţepenit şi căruia i-a revenit  mobilitatea mâinii după fix patru mişcări ale terapeutului, chiar în timpul filmărilor... În acel moment inima lui Carmen bate neobişnuit de repede...ca atunci când eşti îndrăgostit... Urmează o noapte agitată de emoţie, o dimineaţă în care imprimanta scoate după internet toate informaţiile de pe pagina Academiei de Terapie Bowen, dar şi despre cursurile pe care este hotărâtă să le facă: “Voiam să mă duc imediat!”Telefonează în Grecia...se agită...Şi lucrurile se prelungesc până în 2006, când profesorul Andrew Zoppos are o prezentare chiar în Bucureşti, la Palatul Copiilor. Bineînţeles că face rost de o invitaţie şi, pe un viscol de februarie ce paralizase tot oraşul, ajunge : “ De atunci lucrurile s-au legat. Profesorul avea nevoie de traducător, apoi m-am ocupat de organizarea cursurilor în România şi poţi deduce singură că m-am implicat total.  În prezent, în România avem deja 10 grupuri de cursanţi din toate categoriile sociale: medici, farmacişti, dentişti, ingineri, profesori, maseuri, bioterapeu’i, croitorese, chiar şi casnice. Cel mai în vârstă cursant are 77 de ani ”.

 Primele emoţii trăite cu prietenii     

      La început a practicat metoda Bowtech pe prieteni. Le-a explicat înainte că, în orice caz, rău nu o să le facă. Şi ei s-au lăsat pe mâna ei. Emoţiile cele mai mari le-a avut când a tratat o prietenă cu scolioză. Fata avea dureri constante, aproape că se obişnuise cu ele. După primele şedinţe pacienta spunea că simte o mână fierbinte care o trage de coloană, dar că nu mai are niciun fel de dureri... “Am încremenit!...ştiam că nu poate să existe niciun fel de pericol, dar la o descriere de genul ăsta ţi se taie un pic respiraţia”. Carmen îi recomandă să stea liniştită, să bea apă, să nu stea aşezată mai mult de 20 de minute şi “i-am spus: corpul lucrează, e un semn bun” . A doua zi, la telefon,  fata spunea că are o vertebră ieşită în afară,  dar coloana devenise dreaptă -“ fir de plumb”. Deci, vertebrele se re-aliniau şi, pentru a-şi face loc, a trebuit să se deplaseze un pic, pentru o perioada scurtă de timp: “Încă de la prima şedinţă pacientul simte că se petrece ceva, că în interiorul lui se lucrează. Uneori simte o căldură sau furnicături. Unii descriu un flux ce trece prin diverse părţi ale corpului. După primele mişcări devin foarte relaxaţi, iar doctorul interior odată trezit, prin mişcările specifice metodei, începe să depisteze locurile cu probleme şi să le rezolve. Am avut o pacientă căreia i-am tratat genunchiul şi care m-a  sunat după câteva zile să-mi spună că mai întâi i s-a îndreptat nasul; avea deviatie de sept de multă vreme ».De atunci a tratat poliartrite, spondiloze cervicale, migrene, alergii, probleme renale, luxaţii… : «  După fiecare reuşită îi mulţumesc Lui Dumnezeu pentru satisfacţia de a ajuta oamenii în suferinţă. Când am rezolvat cazul de poliartrită aproape că nu mi-a venit să cred. Ştiam că e o boală destul de grea…atunci am simţit o bucurie pe care nu o pot reda în cuvinte ».

Metastaze, diabet şi boli genetice

  

     Carmen spune că în cazul cancerului, rezultatul terapiei depinde  de stadiul în care se află boala şi  un rol important îl are starea psihică a pacientului.  Povesteşte despre o doamnă cu metastaze multiple care, din cauza tratamentului cu citostatice, avea nişte stări groaznice. Era în stadiul în care medicii îi prescriseseră morfină. În momentul în care s-a intervenit cu Bowtech, nu se putea ridica de pe patul de boală. După câteva şedinţe a reuşit să iasă în curte şi chiar să-şi îngrijească lalelele. Până la sfârşit doamna respectivă nu a mai avut dureri şi nici morfină nu a mai luat. Din păcate, în faza terminală doar atât se mai poate face: “Dacă putem să-i facem bine omului să ducă mai uşor  ultimele clipe pe care i le-a dat Dumnezeu, să-i îmbunătăţim calitatea vieţii, eu zic că e mare lucru”. Copiii şi animalele reacţionează superb la terapie,  cu rezultate extrem de rapide si spectaculoase. Şi în autism, sindromul Down sau alte boli genetice, Bowtech poate ajuta, persoanele devenind mai atente, mai comunicative însă boala nu dispare. Dacă medicul interior este capabil să acceseze memoria celulară până la nivel embrionar, la bolile genetice nu pot fi rezultate spectaculoase, doar ameliorări. La fel se întâmplă şi în cazul bolnavilor de diabet. Bowtech dă rezultate bune în cazul în care funcţia pancreasului nu este total atrofiată şi încă mai poate să secrete o cantitate chiar şi infimă de insulină. Atunci  recomandă bolnavilor ca, înainte de a-şi aministra următoarea doză de insulină, să-şi verifice glicemia, pentru că, sub tratament, se reglează si nivelul de insulină  în organism.

De la irascibilitate la calm

    Pentru cei care sunt irascibili, veşnic nemulţumiţi şi recalcitranţi, Bowtec reuşeşte să elibereze tensiunea emoţională care îi determină să aibă un astfel de comportament. După câteva mişcări, care se adresează sistemului nervos, pacienţii se manifestă diferit. Unii încep să plângă până ce se debarasează de povara încărcăturii emoţionale acumulate în timp, iar alţii găsesc diverse variante: “am tratat o fată care a ieşit din camera de şedinţe râzând în hohote. Pur şi simplu mergea şi râdea. Ştiam că asta e o modalitate de descărcare însă mi-a fost greu să-l liniştesc pe prietenul fetei. Acesta nu înţelegea ce se întâmplă şi, chiar dacă eu îi spuneam că totul este în regulă, tot i se citea îngrijorarea pe chip...  După aceste reacţii, aparent neînţelese, se instalează o stare de calm, se simt tot mai bine, se odihnesc mai bine, văd lumea în alte culori, nu-şi mai fac atâtea griji ca până atunci. Iată că organismul are metodele lui de a readuce funcţiile primordiale la starea de echilibru. Uneori pacientul, dacă este supraponderal, după echilibrare,  începe să slăbească”.

Ce este Bowtech?

  
     Este “o terapie holistică de vindecare, extrem de eficientă, delicată şi neinvazivă”. Prima parte  a tratamentului presupune inducerea unei stări de relaxare  numită alfa, sub care organismul poate să înceapă procesul de vindecare. I se mai spune şi terapia secolului XXI. Este o formulă unică de reechilibrare neuro-musculară; de realiniere a structurilor osoase ; de eliminare a tensiunillor musculare şi încordărilor; de restabilire a circuitului limfatic ; de echilibrare a meridianelor energetice ; de corectare a dezechilibrelor psihice ... În toate cazurile pacienţii descriu o stare de relaxare urmată de o senzaţie de bine . Spre deosebire de alte tehnici, aceasta nu forţează corpul să execute o comandă, ci îi permite să se vindece singur în ritmul propriu. În niciun caz, nu poate face rău: “ Noi, ca terapeuţi, practic facilităm organismului procesul de vindecare . Nu suntem cei care decidem  în ce fel să se producă o vindecare şi care sunt priorităţile. În prima şedinţă, înainte să te adresezi zonelor afectate pe care le sugerează pacientul, te ocupi realmente de trezirea doctorului interior. Deci reactivezi mecanismul de vindecare propriu organismului. Acesta caută să recupereze starea de bine existentă înaintea apariţiei afecţiunii respective prin reactivarea memoriei celulare. El este capabil să readucă acea o stare de bine, care a fost prezentă cândva.  Şi când starea de bine a fost reinstalată, din acel moment poţi să spui că eşti un alt om ”.

Patru mişcări miraculoase

   Unul din principiile de funcţionare ale acestei tehnici este stimularea acelor  receptori care se află pe muşchi, tendoane, ligamente, fascie şi în general,  acelor terminaţii nervoase   responsabile cu trimiterea către creier a senzaţiilor de durere sau de eventuală agresiune. Mişcarea delicată care se aplică se numeşte Bowen, după numele celui care a conceput-o, şi ea trimite practic un mesaj de nonagresiune. Organismul direcţionează mesaje de începere a procesului de vindecare  către locurile unde există afecţiuni. Există puţine cazuri în care medicul interior nu poate să ia iniţiativa. În cazul în care nu sunt fracturi sau rupturi , sau ţesuturi deteriorate ireversibil, aproape tot se poate rezolva. Există patru mişcări de urgenţă care se aplică în cadrul tratamentului, ca parte dintr-o procedură bine determinată; dar în cazuri de şoc sau urgenţă , se aplică numai aceste patru mişcări. Asta înseamnă că, dacă eşti lângă o persoană care tocmai a avut un accident ( poate să fie orice fel de accident: s-a lovit, şi-a rupt piciorul, a avut un  accident de maşină sau unul emoţional, practic orice om care tocmai a primit un şoc în sistem) , aplicandu-i aceste patru mişcări de urgenţă se va elimina şocul din organism. Avem situaţii documentate în care aceste mişcări au oprit hemoragii masive sau au trezit pacienţi în stare de inconştienţă . Practic, aceste patru mişcări sunt miraculoase”.

Trei ipostaze de nereuşită a tratamentului

                                                             Prof. Andrew Zoppos

     Timp de cinci zile de la şedinţă, pacientul simte constant o evoluţie din bine în mai bine. Există trei ipostaze în care Bowtech nu poate avea rezultate: evident, dacă terapeutul nu aplică tehnica corect; în cazul în care bolnavul îşi cauzează singur recăderea. Deşi i se recomandă o perioadă de repaus, el nu o respectă (odată ce ai declanşat acel mecanism de autovindecare el începe să lucreze şi orice acţiune în forţă, orice şoc care se induce organismului are rolul de a opri aceste reacţii).Şi a treia ipostază este aceea în care pacientul nu vrea să se facă bine : “Profesorul Zoppos a avut un astfel de caz şi mi se pare emblematic. O pacientă de vreo 60 de ani avea un picior mai scurt decât celălalt. După fiecare şedinţă, doamna respectivă pleca fără să şchiopăteze, deci organismul era perfect aliniat. Când se întorcea, după şapte zile, şchiopăta din nou. Aşa s-a întâmplat timp de vreo 6 şedinţe până când profesorul, care are şi licenţă de hipnoterapeut, i-a indus o stare mai profundă de relaxare  şi a avut o discuţie cu ea: “ Eşti unicat! Care este motivul pentru care ţie nu ţi se păstrează rezultatul terapiei?” Femeia a răspuns că are acasă două fete şi, dacă este sănătoasă, ea face toată treaba în casă. Dacă stă cu piciorul ridicat pe canapea pentru că o doare, atunci ele fac toată treaba”.

“S-ar putea să nu mă mai întorc niciodată pe aici”
                                                        

     Carmen îmi spune că  tehnica Bowtech poate fi învăţată de  oricine cu condiţia să iubească oamenii şi să aibă chemare, că  este atât de uşor să ajuţi pe cineva , mai ales că metoda este atât de eficientă. În fond şi la urma urmei, ideile simple sunt cele adevărate . Metoda a fost concepută în  Australia anilor ‘50 de Thomas Ambrose Bowen de unde s-a răspândit în întreaga lume. De altfel, în Australia  este recunoscută de sistemul de asigurări de sănătate. Există o relaţie specială între această terapie şi medicina alopată, în sensul că se complementează reciproc. Ar fi ideal  ca fiecare spital din România să aibă angajat câte un specialist Bowtech sau fiecare angajator să aibă un contract cu un astfel de terapeut unde angajaţii să beneficieze de câte un astfel de tratament pe lună. Domnul Bowen, iniţiatorul metodei, avea ca motto un poem reprezentativ: “Trec prin această lume doar odată,/ De aceea orice faptă bună mi-ar sta în putinţă,/Orice mainfestare de bunătate aş putea avea, către oricine, fie să se întâmple acum,/Fie să nu o amân şi să nu o neglijez,/Fiindcă s-ar putea să nu mă mai întorc niciodată pe aici”.
   Carmen Sopon poate fi contactată la telefon: 0722.310.002 ; 021/337.05.78 sau e-mail info@bowtech.ro; www.bowtech.ro.

Georgeta Istrate