duminică, 30 octombrie 2016

Biserica din Letca Nouă 2« Vrednic este ! »

  

    În sâmbăta aceea era zi de hram la biserica « Naşterea Maicii Domnului » din Letca Nouă şi, chiar dacă părea o zi rece,  câteva fascicule de lumină ca nişte fluvii albe inundaseră curtea. Autocarele aduseseră credincioşi din toată ţara.Unii aprindeau lumânări, alţii mângâiau icoana făcătoare de minuni sau se rugau la racla cu părticele din moaştele Sfintei Ecaterina . Un covor presărat cu flori aştepta musafiri de seamă. Când Episcopul Giurgiului, Preasfinţitul Ambrozie, a sosit, zeci de mâini încercau să-l atingă pentru binecuvântare : «  Binecuvântarea Domnului să fie cu voi, cu toţi ! » După Sfânta Liturghie, credincioşii au asistat la hirotonisirea unui preot şi a unui diacon, momente speciale în viaţa religioasă. Se făcuse o linişte deplină, corul cânta  “Doamne miluieşte” în timp ce candidatul la preoţie, Daniel Preoteasa, stătea îngenuncheat înlăuntrul altarului, în faţa Sfintei Mese . În timp ce-şi punea  mâinile deasupra viitorului  preot, Preasfinţitul Ambrozie rostea rugăciunea pentru invocarea  Sfântului Duh : “Tu însuţi, Stăpâne al tuturor, pe acesta pe care ai binevoit să pui mâinile prin mine, binevoieşte să primească acest mare har al Duhului Sfânt, ca să aibă viaţa vrednică de această mare cinste de preot, dăruită lui prin providenţa Ta atotputernică”.Apoi, în faţa uşilor împărăteşti ,episcopul a dat  celui hirotonit veşmintele treptei în timp ce le arăta spre cei prezenţi repetând de trei ori cuvintele:”Vrednic este !”.
    Din încăpere corul şi credincioşii rosteau aceleaşi cuvinte. Apoi, tânărul preot rostea un fel de legământ : «… Nu voi uita niciodată cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spun că preotul trebuie să fie fără prihană, bărbat al unei singure femei, veghetor înţelept, cumpătat, ospitalier, învăţător, neagonisitor de câştiguri necinstite, paşnic, nelacom, bine chivernisit… »


Georgeta Istrate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu