miercuri, 4 iulie 2012

Diferențe între catolici și ortodocși (partea a III-a, ultima)Neprihănita zămislire

   Ambele culte o cinstesc pe Fecioara Maria .  Ea este  ființa din care s-a născut  Isus Hristos. Din punctul de vedere al ortodocşilor,  este născută în chip firesc din Ioachim şi Ana, ca rod al rugăciunii celor doi  şi nu a fost scutită de păcatul stramoşesc.
       Catolicii consideră că Sfânta Fecioară a fost neprihănit zamislită , scutită de păcatul strămoşesc,  pentru că din trupul ei avea să se nască însuşi Fiul lui Dumnezeu. Dacă ea ar fi fost concepută cu  păcatul strămoşesc , afirmă catolicii, nu ar fi fost cea plină de har. În plus, părinţii Fecioarei erau în imposibilitatea de a avea copii,  de aceea  a fost zămislită în mod miraculos.


Euharistia și căsătoria

  Ortodocşii folosesc la liturghie pâine dospită,  în timp ce catolicii  folosesc pâine nedospită,   argumentând că așa s-a folosit la  Cina cea de Taină. Pe de altă parte , la catolici, sfinţirea darurilor nu se face prin rugăciuni de invocare a Sfântului Duh cum fac ortodocşii la Sfânta Epicleză. Ei afirmă că darurile se sfinţesc singure prin rostirea vorbelor “Luaţi, mâncaţi…etc”De asemenea  preoţii catolici nu se căsătoresc,  în timp ce ortodocşii o fac. Căsătoriile laicilor  sunt şi ele diferite. În timp ce Biserica ortodoxă admite divorţul (fiind permisă  cununia de mai multe ori) ,
 catolicii nu admit divorţul. Ei spun că o căsătorie trebuie să fie indisolubilă adică nu se desface decât prin moartea unuia dintre soţi. Ei argumentează cu răspunsul lui Iisus,  când a fost întrebat dacă îi este permis unui bărbat să-şi lase soţia: ”de aceea va lăsa omul pe tatăl  şi  pe mama sa şi se va lipi de nevasata sa şi cei doi vor fi un singur trup. Aşa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a unit Dumnezeu, omul să  nu despartă. Eu vă spun ca oricine îşi lasă nevasta, afară de pricină de desfrâu şi ia pe alta, este adulter şi cine ia de nevastă pe cea lăsată de bărbat, este adulter (Matei19,3-9). (acum, în cazuri speciale, divorțul se acceptă și la catolici).

O luptă fără sens
  
      Diferenţe sunt multe. Nimeni nu ne lămureşte dacă acestea sunt adevăratele piedici în  procesul de reunificare. De exemplu semnul crucii se face la ortodocşi de la dreapta la stânga, pe când la catolici, de la stânga la dreapta. Explicaţia ar fi pusă  pe seama efectului de oglindă.
De asemenea, la catolici, botezul se face prin turnare şi stropire, iar  la ortodocşi prin afundare în apă. Apoi,unii cinstesc icoanele, ceilalţi statuile.Catolicii consideră că Maica Domnului nu a murit, ci a fost luată direct la cer,  în timp ce ortodocşii cred  că mai întâi a murit şi apoi a fost ridicată la cer…
        Aceste diferenţe sunt de multe ori zăpăcitoare pentru credinciosul de rând care nu înţelege de ce nu se recurge  la o conciliere şi o reunificare a celor două biserici surori. Apartenenţa religioasă  ar trebui  să fie o fereastră deschisă spre oameni, mai ales  când există scopuri comune. Ecumenismul ar fi o soluție, în sensul refacerii  unității bisericii  care suspină sub greutatea  unei lupte fără sens.

Georgeta Istrate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu