miercuri, 4 iulie 2012

Diferențe între catolici și ortodocși (partea a II-a)Capul bisericii și infailibilitatea

     În timp ce  Biserica Ortodoxă  afirmă că Iisus Hristos este capul bisericii şi  piatra de temelie pe care se sprijină aceasta,  catolicii  atribuie această funcţie  Papei, considerat urmaş al Apostolului Petru .  Ca  să-şi susţină afirmaţiile , ei folosesc vorbele Mântuitorului:“ Şi Eu îţi zic ţie,  că tu eşti Petru şi pe această piatră voi zidi biserica Mea şi porţile iadului nu o vor birui. Şi îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor şi orice vei lega pe pământ va fi legat şi în ceruri, şi orice vei dezlega pe pământ va fi dezlegat şi în ceruri.(Matei, cap16,vers 17-18). Actualul papă  este considerat  al 268-lea urmaş al lui Petru. Altă polemică iscată în cele două biserici este legată de infailibilitatea papei când decretează ex. cathedra (cu autoritate primită de la Dumnezeu prin puterea cheilor) în materie de credinţă şi de morală.El  poate lua decizii singur şi chiar stabili dogma. În timp ce la ortodocşi ,în cazul luării unor decizii importante, se fac sinoade analizându-se situaţia dată de mai mulţi episcopi şi preoţi după care se stabileşte dogma şi  autenticitatea ei.

Filioque - purcederea Duhului Sfânt și de la Fiul

      Religia catolică  modifică simbolul credinţei  afirmând că  Duhul Sfânt purcede atât de la Tatăl, cât şi de la Fiul. Iată cum sună pasajul în cauză:” Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă făcătorul care vine de la Tatăl şi de la Fiul...”
   La ortodocşi Crezul  apare în varianta originală fără nici un fel de modificare” Şi întru Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul , Care din Tatăl purcede...” Răspunsul este in  Evanghelia dupa Ioan :”Iar când va veni Mângâietorul, pe care Eu îl voi trimite vouă de la tatăl,Duhul Adevărului, Care de la Tatăl purcede,Acela va mărturisi despre Mine”(Ioan, cap15, vers26). Ei consideră că   adăugarea  lui  “filioque” ar fi greşită din punct de vedere teologic.Mai mult, Simbolul Credinţei este considerat proprietate comună a întregii biserici şi orice modificare trebuie facută într-un conciliu ecumenic. Referitor la acest subiect Patriarhul  Constantinopolului, Photius, merge până într-acolo încât îl consideră  pe Papa Nicolas ”un  eretic care face ravagii în via Domnului”.

Purgatoriul

     Un alt punct de divergenţă între cele două culte este locul de tranziţie către paradis: Purgatoriul. În timp ce ortodocşii  cred  că sunt doar două alternative ale sufletului după moarte, adică rai şi iad, catolicii susţin ca ar mai fi un loc intermediar,  unde sufletul are nevoie de un timp pentru a-şi  curăţi  imperfecţiunile şi haina de nuntă care reprezintă sufletul . Altfel nu are acces în cerul lui Dumnezeu unde după cum afirmă scriptura”nimic necurat nu  va intra”.Purgatoriul este ca o şansă  ce se dă sufletelor celor care mor cu păcate uşoare sau nu au ispăşit suficient pe pământ . Ei  exemplifică acest loc cu ajutorul  parabolei  lui Iisus  despre bogatul nemilos şi săracul Lazăr ca  o prăpastie între locul de suferinţă în care se află bogatul  şi locul de fericire unde se află Lazăr “Şi peste toate acestea, între noi şi voi s-a întărit prăpastie mare, ca cei care voiesc să treacă de aici la voi să nu poată , nici cei de acolo să treacă la noi”(Luca,cap.16,vers.26).

Georgeta Istrate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu