vineri, 28 aprilie 2017

Civilizația Cucuteni – artă la nivel înalt     Astăzi, arheologia modernă ne dă o mână de ajutor, reconstituind , printr-o muncă asiduă, parţial sau total,  viaţa materială a populaţiilor care n-au cunoscut scrisul. Între viaţa economică şi cea spirituală a acestor comunităţi există conexiuni care nu permit separarea lor... 

     Prin moștenirea materială și spirituală pe care ne-a lăsat-o,  Cultura Cucuteni, una dintre cele mai importante culturi de pe teritoriul Europei, dezvăluie visurile, aspiraţiile, credinţele şi modul de gândire ale purtătorilor acestei culturi eneolitice, trăitoare în urmă cu 6000 de ani. Informațiile privind cultura Cucuteni sunt fascinante, ele constituie  o lume   încărcată de simboluri,  cu ajutorul cărora putem face „un portret robot” al acelei civilizaţii care a trăit în perioada 3600 î.e.n până în 2500 î.e.n. Cu alte cuvinte, cultura Cucuteni se situează în perioada  de final a epocii pietrei şlefuite , care mai poartă denumirea şi de perioada eneolitică.
    Cât a durat civilizaţia Cucuteni, evoluţia în domeniul  ceramicii a fost neîntreruptă, atingând culmi inegalabile. Decorul vaselor, stilurile picturale, reprezentările geometrice antropomorfe şi zoomorfe, rolul magico-religios al simbolurilor folosite constituie o comoară neprețuită pentru istoria omenirii.  Dar de  ce nu  o fi fost suficientă doar crearea acestor vase, ca obiecte practice, și atât? De ce a simţit omul să decoreze aceste lucruri? Una din explicații ar putea fi că în om există arta, nevoia de frumos care se cere materializată . În acelaşi timp nevoia de admiraţie , căci  ce-ar fi arta dacă nu ar exista admiratori, dacă nu ar exista o anumită fericire izvorâtă din acest frumos? 

Georgeta Istrate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu