luni, 30 octombrie 2017

Funcţii specifice mass-mediei

   Mass media sunt prezente în diverse sectoare ale vieţii sociale şi pot îndeplini, într-un domeniu sau altul, mai multe sau doar una din funcţiile specifice :
   1.   informativă – alimentarea publicului cu ştiri şi  informaţii; 
  
   2.   interpretativă – judecăţile de valoare la care sunt supuse evenimentele;
 
  3. expresivă – indivizii sau diversele grupuri sociale îşi pot face cunoscute opiniile, câştigându-şi astfel  o identitate culturală/politică/socială;
    4.   critică – investigarea situaţiilor/aspectelor din viaţa socială;
 
    5.  instructiv-culturalizatoare;
    6.  liant social – mass media poate genera un mecanism de solidaritate   socială;
    7.  divertisment.

Mass - media ar trebui să-şi asume responsabilitatea faţă de public!

Georgeta Istrate

Un comentariu: