luni, 30 octombrie 2017

Tendinţele consolidării comunicării de masă

   Societatea de masă

    Dacă luăm exemplul american, constatăm că transformarea societăţii  într-una de masă a avut loc abrupt, într-o perioadă în care noile mijloace de comunicare în masă  începeau să se impună.

  Există o diferenţă între societatea de masă şi societatea masivă, căci fenomenele esenţiale care au dus la apariţia societăţii de masă sunt industrializarea, urbanizarea şi modernizarea. De asemenea, există o dependenţă de mass - media a societăţii de masă.

   Cadrul de opinie în care se naşte disciplina comunicării de masă, în sensul că majoritatea oamenilor erau de părere, la începutul sec. XX , că media sunt puternice, manipulatoare, distructive, periculoase (vezi propaganda din Primul Război Mondial; crearea Comisiei pentru Informare Publică în S.U.A. ( o organizaţie al cărei scop era desfăşurarea unei intense munci de propagandă, atât în interiorul cât şi în exteriorul S.U.A.).

    Disciplina beneficiază de rolul primordial al  tehnicilor de cercetare şi perfecţionarea lor. În anii ­­20, statistica este importată de către ştiinţele sociale.  Războiul a amplificat  interesul pentru sfera socialului, problemele din acest domeniu fiind interpretate ca probleme esenţiale de comunicare.

   Crearea institutelor de cercetare a facilitat abordarea interdisciplinară...

Georgeta Istrate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu