vineri, 31 iulie 2015

Iisus 3

“Vai de voi, cărturai şi farisei făţarnici!”


     Dar tânărul şi frumosul galilean nu poate trece neobservat de ochii duşmănoşi ai Satanei. Ispitele din pustie vor să-L vadă îngenuncheat. Pe de altă parte, splendoarea caracterului divin lezează, atacă şi subminează autoritatea mai marilor vremii.  Ei nu pot să sufere popularitatea pe care Iisus o acumulează. Predicile şi vindecările Sale sunt considerate o declaraţie de război.  Mereu în opoziţe, sunt pe urmele Lui, Îi monitorizează cuvintele şi gesturile, se folosesc de o politeţe batjocoritoare, o blândeţe fabricată pentru a nu atrage mânia poporului, o răutate ascuţită la şcolile vicleniei şi învăluită în false binevoiri. Scârbit de atâta ipocrizie, Iisus se retrage deseori în munţi ca să se roage. Şi când revine, se loveşte din nou de perversitatea lor intelectuală, care le apără interesele şi-i obligă să nege adevărul atât de evident. Îi calcă pe nervi pildele Lui despre oaia pierdută sau fiul risipitor.Oare de ce? Şi, ca să se apere, Îl numesc hulitor, slujitorul lui Belzebut, îl hărţuiesc la tot pasul, pentru că în lumea lor nu este nevoie de unul ca El. Toată această ură nu face altceva decât să pună în lumină caracterul mesianic al Lui Iisus. Analizându-l, unii sunt înclinaţi să creadă că El este Acela despre care vorbesc scrierile sfinte, că El este Acela despre care Isaia spune că va mântui lumea.Dar nu îndrăznesc să o afirme. Cei mai mulţi sunt orbi. Înverşunarea  lor cere să fie acuzat şi condamnat la moarte. Isus acceptă să bea din cupa amară a morţii pentru ca lumea să poată trăi.În timpul procesului se lasă biciut, scuipat, batjocorit. Dar mărturiseşte că El este Mesia şi că împărăţia Lui nu se află în lumea aceasta.Un întreg spectacol se conturează în jurul Lui.Isus, rolul principal. În rolurile secundare : Marele Preot Caiafa, Pilat din Pont, Irod ; figuranţii-poporul care strigă din toate puterile : răstigneşte-l ! 

Georgeta

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu