vineri, 31 iulie 2015

Iisus 1

“Fericiţi cei curaţi cu inima, că aceia vor vedea pe Dumnezeu”

        De două mii de ani încoace, numele de Iisus se confundă cu cel al iubirii.Şi cum omul are talentul de a perverti totul, de-a lungul secolelor, în numele acestei iubiri, oamenii au ucis sau au fost ucişi.


  Dar cine este acest Personaj, ai cărui paşi au stat la baza construirii atâtor biserici şi monumente? Cum este posibil ca fiinţa Sa să transceandă veacurile schimbând conştiinţe şi vieţi?  Cum a fost existenţa Lui în mijlocul spectacolului lumii?   În toate descrierile timpului, în toate viziunile de mai apoi şi în toate imaginile, Isus este inconfundabil. Are imprimate pe chip un amestec de  fericire, blândeţe, dar şi o adâncă tristeţe. Ochii Lui ascund o taină adâncă, iar aura ce-I înconjoară fiinţa  vorbeşte despre nemurire.Devine interesant, mai ales că nemurirea a fost întotdeauna preocuparea principală a omenirii. Numai că formula nu se găseşte în laboratoare omeneşti, nici în conturile potenţaţilor, iar orgoliul nici nu se poate apropia de ea. Formula este în mâinile Creatorului şi a fost trimisă în întunericul acestei lumi, ca să-i dăruiască exact ce caută. Dar nu cum vor unii, nu să se facă negoţ cu ea, ci simplu şi firesc, accesibilă tuturor. Formula mântuirii este atât de simplă şi curată încât unii au ţinut morţiş să o împovăreze cu indulgenţe, cazne, canoane, etc. Toate aceste adăugiri jefuiesc accesul multora în împărăţia Lui Dumnezeu… 


Georgeta

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu