miercuri, 27 iunie 2012

Diferențe între religiile creștine (partea a III-a)

Martorii lui Iehova

     Iehova este unul din numele atribuite Lui Dumnezeu,revelat lui Moise în Exod. Iehoviştii se consideră unicii  deţinători ai adevărului în lume, iar ideea de bază pe care se clădeşte religia lor este întemeierea împărăţiei de 1000 de ani guvernată de cei 144.000 menţionaţi în cartea Apocalipsei. Iniţiatorul mişcării  este Charles Taze Russel , născut la Pittsburg în 1852. Religia calvinistă în care fusese educat îi provoacă mai multe întrebări  aşa că începe să caute propriile răspunsuri în Biblie. Derutat de mulţimea religiilor şi neştiind care este cea adevărată, abandonează pentru un timp studiul. Revine în temă după ascultarea unei predici adventiste rostită de Jonas Wendell care spune auditoriului că Iadul nu există…Îi vine ideea de a  pune bazele unei noi grupări care exclude învăţătura apostolilor sau importanţa martirilor.Ajuns pastor şi înzestrat cu un talent oratoric genial, Russel ţine mii de predici publicate în ziarele vremii.Scrie numeroase cărţi şi broşuri şi fondează ziarul “Turnul de veghere” care apare şi astăzi.Învăţătura lui principală constă în avertismentul că sfârşitul lumii este aproape, iar printre cei sortiţi nimicirii se află chiar clerul catolic în frunte cu Papa.Iehoviştii nu cred  în nemurirea sufletului, purgatoriu sau iad.Crucea este eliminată, la fel şi cultul sfinţilor.Conducerea grupării este considerată infailibilă, adică nu poate greşi în decizii.Din rândurile Martorilor lui Iehova s-a desprins şi gruparea “Prietenii omului” fondată de Alexandre Freztag(1870-1947) a cărui misiune declarată este de a instaura paradisul pământesc.Datorită intensei activităţi misionare, numărul adepţilor creşte de la an la an ajungând la aproximativ 5 milioane în întreaga lume.

Adventiştii de ziua a şaptea

     Îşi iau numele de la cuvântul latinesc adventus-venire deoarece preocuparea principală a lor este stabilirea datei exacte a revenirii Domnului Iisus Hristos care va întemeia  împreună cu cei drepţi împărăţia celor o mie de ani pe pământ. Iniţiatorul grupării este fermierul William Miller, născut în 1782, care se trage dintr-o familie baptistă.Războiul anglo-american (1812-1816) îi îndreaptă gândurile spre studiul Bibliei.Aşa se naşte o nouă grupare religioasă numită adventistă.Miller proclamă ziua de sâmbătă ca zi de sărbătoare închinată Domnului  şi adoptă  reguli din Vechiul Testament referitoare la mâncărurile curate şi necurate.De asemenea, botezul se face doar atunci când poţi  decide singur. Doctrina mişcării este aproape identică cu cea a bisericilor reformate, bazându-se strict pe principiile biblice.În cadrul cultului nu se cinstesc icoane, moaşte, etc. şi nici nu se  face semnul crucii. Credinţa lui Miller este continuată de Ellen White, născută la 26 noiembrie 1827, catalogată drept  un profet de valoare  ale cărei descoperiri sunt considerate  de sorginte divină.Numeroasele ei cărţi au fost  traduse în peste 100 de limbi ale lumii.

 Biserica Lui Iisus Cristos a sfinţilor ultimelor zile- mormonii

    La baza întemeierii bisericii stă viziunea lui Joseph Smith, un tânăr metodist de numai 18 ani care, derutat de atâtea religii, vrea să ştie care este adevărată.El povesteşte că, în timp ce se afla în rugăciune, o lumină i-a apărut în cameră apoi o persoană nepământeană, îmbrăcată în alb strălucitor, l-a strigat pe nume. Persoana i-a spus că este un mesager al cerului şi că poartă numele de Moroni.Acesta i-a dezvăluit ascunzătoarea unei cărţi, scrisă pe plăci de aur, cu  valoare de evanghelie şi cele două pietre: urim şi tumim, folosite de preoţi în comunicarea cu Dumnezeu.În septembrie  1827, documentul a fost scos la lumină şi astăzi se numeşte “Cartea lui Mormon.”  Botezul se face după un ritual specific, prin scufundare şi este ceremoniat de câţiva credincioşi care au şi calitatea de preoţi.Înainte de botez , aspirantul se spovedeşte.Împărtăşania se face la fiecare adunare  cu apă şi pâine. În cadrul adunărilor se citeşte din Biblie sau Cartea lui Mormon , iar predica este ţinută de câte un credincios rânduit să susţină o temă. În prezent, mormonii au peste 8 milioane de adepţi.

Penticostalii

     Cultul apre la începutul secolului XX în ţările anglo-saxone şi face parte din categoria protestantă.Iniţiatorul ei este predicatorul baptist Carol Parham, care a afirmat că la 13 ianuarie 1911 Duhul Sfânt s-ar fi pogorât asupra a 13 persoane.Punctul central al învăţăturii lor este botezul cu Duhul Sfânt şi cu foc ce face posibilă vorbirea în limbi. Învăţăturile lor cuprind cei o mie de ani pace ; botezul cu apă, dar şi cel cu cu Duhul Sfânt; rugăciune şi post fără de care darul duhului nu se primeşte; cel care botează trebuie să aibă deja darul vorbirii în limbi; slujbele se ţin doar de către predicatori, prooroci şi prezbiteri aleşi de biserică şi sfinţiţi ca preoţi prin punerea mâinilor; Sfântul Duh purcede şi de la Fiul; păcătoşii eliminaţi din adunare nu mai pot fi reprimiţi ,etc.


Georgeta Istrate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu