miercuri, 27 iunie 2012

Diferențe între religiile creștine (partea a II-a)

 Reformă în Germania-lutheranii

      Martin Luther este cunoscut în istorie ca iniţiatorul  protestantismului.Trăind într-un timp marcat de războaie şi violenţe în exterior dar şi de nelinişti personale în interior, caută o explicaţie în Dumnezeul Bibliei şi ajunge la concluzia că omul nu se poate mântui prin fapte, ci prin credinţa care atrage după sine meritele Lui Hristos. Teoriile pe care le emite revoluţionează  lumea creştină.El elimină cultul sfinţilor şi cel al Maicii Domnului care, după părerea sa, nu pot contribui cu nimic la mântuire. Sacramentele  i se par inutile, însă păstrează 3 dintre ele : botezul,pocăinţa şi euharistia cărora le dă o interpretare proprie. Pretenţiile de dominaţie absolută şi universală a Bisericii Catolice , corupţia clerului şi mai ales vânzarea indulgenţelor( iertarea totală sau parţială a păcatelor în schimbul plăţii)  iniţiate de Papa Leon al X-lea, îl determină pe Luther să refuze  recunoaşterea ierarhiei bisericii. Consideră că  adevărata biserică este nevăzută şi este alcătuită din credincioşi care se conduc strict după Sfânta Scriptură.Prin urmare, în 31 octombrie 1517 lipeşte pe uşa bisericii din Wittenberg  95 de teze în care stabileşte iertarea gratuită a păcatelor.Tezele care sunt copiate de  studenţi, tipărite în latină şi germană, înseamnă o declaraţie publică a ruperii doctrinare de Biserica Catolică. În 1520, Papa îi condamnă tezele şi îl ameninţă cu excomunicarea dacă nu le retractează. Drept răspuns, Luther arde  bula de excomunicare , Dreptul canonic şi lucrarea Sfântului Toma de Aquino – Summa theologica.Apoi refuză  să se justifice şi se retrage ascunzându-se  în castelul lui Frederic de Saxonia din Wartburg, lăsând lumea să creadă că a murit. Ideile sale despre libertatea evanghelică au stat la baza răscoalelor ţărăneşti din vremea aceea. Moare la Eisleben în 1546, sărac şi dezamăgit că reforma morală pe care o iniţiase nu-şi atinsese scopul.

Franţa:reformaţii sau calviniştii

  Iniţiatorul religiei calviniste  este un teolog şi avocat pe nume Jean Calvin, născut în Elveţia la 1509. El adoptă principiile reformei lui Luther pe care începe să le propage la Paris. Atitudinea sa naşte opoziţii şi în cele din urmă este nevoit să părăsească Franţa.Se stabileşte la Geneva unde este numit profesor de teologie.Pune bazele unei noi religii ce refuză, în numele libertăţii, ascultarea de papă şi îşi iniţiază propriile principii. Interzice luxul, dansul, teatrul sau jocurile de noroc.În ceea ce priveşte sacramentele acceptă  spovada, iar în euharistie tăgăduieşte prezenţa reală a Lui Iisus Hristos. Teoria principală a religiei sale este că mântuirea sau osânda veşnică a oamenilor este predestinată de Dumnezeu şi că omul nu-şi poate schimba soarta prin liberul arbitru.Mai mult, în concepţia sa, omul este atât de pervertit din cauza păcatului strămoşesc încât faptele bune sunt considerate tot rele.

Reforma engleză-anglicanii

   Supărat că Papa nu vrea să accepte anularea căsătoriei cu soţia sa, Ecaterina de Aragon, regele Angliei, Henric al Vlll-lea, îi neagă acestuia autoritatea şi se proclamă Capul Suprem al Bisericii. În anul 1534 emite decretul de separare a Angliei de Biserica Catolică, Biserica Engleză intrând sub autoritatea regelui.Prin urmare, averile bisericeşti sunt confiscate, iar cei care nu vor să accepte  despărţirea sunt condamnaţi la moarte.Sângerosul rege  a ucis 20 de episcopi, aproape 500 de preoţi, un număr impresionant de laici şi a spânzurat două dintre concubine.Totuşi , în timpul vieţii sale nu a introdus erezii şi nu a intervenit în probleme de principii şi de dogmă.Urmaşul său, Eduard al Vl-lea, introduce calvinismul a cărui influenţă pătrunsese deja în Scoţia ,însă mai târziu regina Maria Tudor restabileşte catolicismul în Anglia.Elisabeta l ruinează tot ce restabilise predecesoarea sa.Reintroduce în Biserica Anglicană calvinismul la care adaugă elemente lutherane, interzicând cu desăvârşire cultul catolic.Cruda regină ucide 200 de catolici  dar şi pe Maria Stuart, regina Scoţiei care îi ceruse adăpost.
    De-a lungul timpului au fost reintroduse o serie de învăţături catolice cum ar fi: rozariul, veşmintele liturgice etc. De la Martin Luther încoace biserica protestantă numără sute de formaţiuni religioase în întreaga lume.Numai în Africa sunt peste 1500...


Georgeta Istrate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu