marți, 28 noiembrie 2017

Comunicatul de presă    Este un mijloc prin care se transmite un anunţ sau un document oficial de către o organizaţie sau de către o persoană. El trebuie să conţină o informaţie în măsură să reprezinte o noutate sau să prezinte un anume interes pentru o categorie importantă de public. Comunicatul de presă nu are nimic în comun cu reclama. În acest caz, jurnaliştii sunt cei care decid dacă un comunicat  va fi făcut public sau nu, stabilind totodată dacă va fi difuzat integral, trunchiat sau dacă va fi rescris. Biroul de presă nu are niciun fel de drept asupra acestuia; nu poate impune nici publicarea lui, nici pagina în care va fi reprodus şi nici momentul difuzării. De menţionat că un comunicat de presă este un document scris.

Principalele criterii de evaluare a importanţei unui comunicat :
1.   noutatea informaţiei
2.   interesul pe care i-l poate stârni publicului
3.   calitatea redactării textului

B. Dagenais distinge 2 mari categorii de comunicat de presă, în funcţie de criteriul prezenţei sau absenţei unei luări de poziţie:

a) . Comunicatul de informare prin intermediul căruia se transmit invitaţii, informaţii simple sau statistici;

b) .Comunicatul de tip persuasiv  transmite o opinie sau o poziţie, o contestare, o dezminţire sau o acuză.

Tipuri de comunicate :

 I.   Comunicatul – invitaţie -  folosit pentru a invita jurnaliştii să participe la un eveniment organizat de instituţia în numele căreia este trimis;
II.   Comunicatul de reamintire - are rolul de a readuce în memoria jurnaliştilor evenimentul anunţat anterior, dublând comunicatul-invitaţie;
III.  Comunicatul-anunţ – are rolul de a face cunoscută o activitate publică ce urmează să aibă loc : expoziţie, manifestări sportive, vernisaje, inaugurări  
IV. Comunicatul statistic ;
V.  Comunicatul de informare – este cel mai utilizat mijloc de transmitere a informaţiilor prin intermediul comunicatelor;
VI.  Comunicatul politic – scopul este câştigarea de avantaje politice şi a unei imagini favorabile pentru o anumită persoană din conducerea organizaţiei. Informaţia distribuită de comunicatul politic este puternic personalizată;
 VII. Comunicatul oficial – provine de la autorităţile politice sau administrative;
VIII.   Comunicatul d' arrière plan – oferă o bază de date despre o organizaţie sau despre un eveniment. Nu este destinat publicării, ci serveşte drept element de referinţă pentru jurnalişti;
IX.      Comunicatul de luare de poziţie – este un mod de manifestare a atitudinii unei organizaţii faţă de o anumită problemă;
X.      Erata – se poate distribui presei în cazul în care se constată că un comunicat anterior, emis de acea organizaţie, conţine anumite date eronate;
XI.     Comunicatul pentru radio şi televiziune – este mult mai scurt, pentru a putea fi utilizat direct în emisiunile informative ale radioului şi televiziunii şi să se integreze în intervalele de timp limitate pe care le implică asemenea emisiuni;
XII.   Comunicatul video – construit din imagini şi înregistrat, care comentează imaginile.

Etapele realizării comunicatului de presă :
a) - pregătirea comunicatului;
b) - redactarea comunicatului;
c) - aprobarea comunicatului;


    În redactarea comunicatului de presă trebuie adoptate formatul şi stilul “jurnalistic”.
Stilul jurnalistic este caracterizat de :
·       concizie
·       claritate
·       facticitate
·       separarea judecăţilor de valoare şi a opiniei personale de prezentarea evenimentelor
·       echilibru în redarea punctelor de vedere

      Succesul unui comunicat de presă nu depinde doar de informaţiile pe care le conţine sau de stilul în care este scris, ci şi de modul în care este difuzat.


Georgeta Istrate

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu